Földrengések a Vértesben - Gánt

Földrengések a Vértesben  - Gánt

Kiszely Márta, szeizmológus (MTA CSFK GGI)

2012. április 6-án helyi idő szerint 11:05-kor a Richter skálán M 2.7 erősségű földrengés pattant ki Gánton. A földmozgást a lakosság is érzékelte az epicentrum közelében. Károkról nem érkezett bejelentés. Április hónap végéig 140 kisebb utórengést regisztrált a községben működő gánti szeizmológiai állomás

2011. január 29-én pattant ki, az utóbbi mintegy 30 év legnagyobb magyarországi rengése Oroszlány térségében, melynek mérete a Richter skálán M 4.5 volt. Az oroszlányi rengést közel 200 utórengés követte. 2011. július 11-én Gánton is volt egy M 3.5 magnitúdójú érezhető földrengés, ami kb. 10 km-re volt a PKSG jelű, gánton működő szeizmológiai állomástól. A Richter skálán, 1 fok különbség 32-szeres energia különbséget jelent. Vagyis a mostani áprilisi földrengés során ennyivel kevesebb energia szabadult fel. Szeizmológiai szempontból azonban nagyon érdekes volt ez a rengés, mert nagyon közel, mintegy ’alatta’ volt a szeizmográfnak, és az utórengések 90%-át csak a PKSG (GeoRisk) állomás rögzítette. Április folyamán 140 utórengést és több robbantást is regisztrált az állomás, amiből csak 6 hipocentrumát sikerült meghatározni. Ezek láthatók a főrengéssel együtt az alábbi térképen. A csillaggal jelzett CSKK állomás (MTA CSFK GGI) Csókakőn üzemel.

 

Nagy felbontású kép letöltése (40kB)

Egy földrengés epicentrumának meghatározásához legalább 3 állomás beérkezési adatára van szükség. E rengés utórengései esetén ez nem teljesült, csak a PKSG (gánti) állomás által rögzített hullámformák álltak rendelkezésünkre. A hullámformák korrelációs analízisét felhasználva szeretnénk az utórengések tulajdonságairól információt kapni. Ha két hullámforma azonos, akkor a köztük kapott korrelációs együttható értéke 1, ha az egyik a másiknak pont az ellentéte, akkor -1. Ha nagyon hasonló két utórengés hullámformáját, a korrelációs együttható értéke közelít az 1-hez (0.75-nél nagyobb) akkor azt mondhatjuk, hogy kipattanási helyük és fészekmechanizmusuk is hasonló.

MATLAB programcsomag felhasználásával az áprilisban kipattant utórengések hullámformáit elemeztem. 160 szeizmikus esemény hullámformáját hasonlítottam össze 6 másodperces időtartamon keresztül. Az eredmény egy keresztkorrelációs mátrix. Az ábra jobb oldalán levő színskála jelzi a korrelációs együttható értékét. A 0.75-nél együtthatónál nagyobb, tehát zöld árnyalattól a piros felé haladva egyre nagyobb a két esemény közötti hasonlóság. Az ábra bal oldalán az utórengések szeizmogramjainak időpontja látható (nincs mind a 160 esemény kiírva). Az utórengések 70%-a a rengés napját követő két napon megtörtént, és a hó vége felé már ritkábban volt esemény. Az átlóban látható fekete csíknál az együttható értéke 1, amikor pont önmagával hasonlította össze a program a hullámformát. A keresztkorrelációs mátrix ábrája alapján azt mondhatjuk, hogy sok hasonló esemény van, és néhány időben szorosan követi egymást.

 

Nagy felbontású kép letöltése (40kB)

A MATLAB programcsomag a keresztkorrelációs értékek, mint „távolság” alapján rokonsági ágakba rendezi az utórengéseket. A három legnagyobb csoport szeizmogramjait az alábbi három ábrán láthatók. A harmadik csoport nem a gánti M 2.7 főrengéshez kapcsolható események, hanem a Vértes Ny-i oldalán kipattant rengésraj. A kevés állomás és az események kis mérete miatt nem sikerült pontos helyüket meghatározni, de itt is figyelemre méltó a szeizmogramok hasonlósága és az, hogy csupán 2 napot ölelt át az időtartamuk. A legnagyobb raj 80 eseményt tartalmazott, melyek a főrengés napjától szinte mindennap előfordultak. Ezek közül 30 korrelációs együtthatója 0.9-nél is nagyobb volt, ami azt jelenti, hogy ezek az események egymáshoz nagyon közel, mintegy 500 m-re lehettek, és fészekmechanizmusuk is nagyon hasonló volt. Ez azt is jelzi, hogy a feszültségviszonyok normalizálódása nyugalmi szintre hasonló elmozdulás sorozatából tevődött össze. Az utórengések 2/3-a az első három napon keletkezett.

 

Nagy felbontású kép letöltése (40kB)

 

Nagy felbontású kép letöltése (40kB)

 

Nagy felbontású kép letöltése (40kB)